Medical English 

THE HARSH COUGH

THE HARSH COUGH

Source (FacebookPage) : Improve Medical Knowlege

–> Ho dai dẳng mệt mỏi : Link VIDEO
Tham khảo thêm các kiểu ho tại đây:

Tuberculosis is curable and preventable but India accounts for 25% of the world’s cases. Every year, India reports 15 lakh new cases.
lakh: 100.000 (đơn vị ấn độ)
Lao là một bênh có thể điều trị và dự phòng được nhưng ấn độ lại là nới chiếm đến 25% trường hợp nhiễm lao của thế giới

WHAT IS TUBERCULOSIS?
TB is an infectious, airborne disease that commonly affects the lungs. It is caused by the Mycobacterium tuberculosis bacteria.

LAO LÀ GÌ?
Lao là một bênh nhiễm trùng lây lan qua hô hấp mà thường ảnh hưởng lên phổi. Bệnh do vi khuẩn lao gây nên.

What are the symptoms?
– Cough with sputum and blood
– Chest Pain
– Weakness
– Weight loss
– Fever
– Night Sweats

TRIỆU CHỨNG CỦA LAO LÀ GÌ?
– Ho đàm máu
– Đau ngực
– Yếu
– Sụt cân
– Ra mồ hôi đêm

HOW DOES IT SPREAD?
Throuth the air – if an infected person coughs, sneezes or speaks and others breathe in the air

LAO LÂY NHƯ THẾ NÀO?
Qua không khí – nếu một người nhiễm trùng ho, hắt hơi hoặc nói chuyện và những người khác hít phải không khí nhiễm.

1/3 of the world’s population has latent TB, which means they have been infected by the bacteria but are not ill and cannot transmit the disease.

1/3 Dân số thế giới là người lành mang trùng, điều này có nghĩa là họ đã bị nhiễm vi khuẩn những không bị bệnh và không thể lây truyền truyền bệnh.

source: medicalnewstoday.com

PREVALENCE
Xuất độ
People registered for treatment (2011)
India 15 lakh
TN 79.830
STUDY FINDINGS
No.of TB patiens 10.477
No.over 60 1.485
male-female ratio in elderly 4:1
tỉ lệ nam nữ ở người già: 4:1
incidence among elderly 259
incidence in other patients (per 100.000 population) 142
38% of elderly unlikely to respond to treatment
38% người già không đáp ứng với điều trị

WHO IS AT RISK?
Children, people with HIV, smokers, elderly
Treatment is less effective in people with diabetes, hypertesion and cardiovascular disease

Những ai có nguy cơ mắc bệnh?
Trẻ em, người nhiễm HIV, người hút thuốc, người gia.
Điều trị ít hiệu quả ở những người tiểu đường, cao huyết áp và bệnh tim mạch

Xin chào! Mình là Tín - admin của Tinanpha.com, nơi đây mình chia sẻ những kiến thức về Y khoa, Công nghệ và nhiều thứ khác nữa.

Related posts