Medical Terms for Heart Failure

 Heart failure: suy tim 1/ Giải phẫu tim mạch: Hình minh họa cấu trúc đại thể trái tim Trong hình gồm có: Aortic arch: cung động mạch chủ Branches of left/right pulmonary arteries: các nhánh của động mạch phổi trái/ phải Pulmonary trunk: thân động mạch phổi(các bạn lưu ý nha: động mạch phổi tuy gọi là động mạch nhưng lại chuyên chở máu “đen”- máu nghèo oxy lên phổi nên vai trò cũng giống như các tĩnh mạch) Pulmonary veins: các tĩnh mạch phổi Left atrium/ ventricle: nhĩ/ thất…

Read More