Polkadot là gì ? Web 3.0 là gì ?

Polkdadot là một cấu trúc trao đổi và chuyển đổi của hỗn hợp nhiều chuỗi chain mà cho phép tuỳ biến nhiều chuỗi side-chains kết nối vào những blochchains công khai. Giao thức (protocol) này được tạo ra bởi đồng sáng lập của Ethereum là Gavin Wood.   Trong khi phát triển Ethereum và phát triển đặc trưng của ETH 2.0 mà bao gồm sharding, Giáo sư Wood và cộng sự đã bắt đầu nghĩ về khung sharding mà một blockchain sẽ phải đối mặt. Từ khái niệm đầu tiên…

Read More