Crypto Basics 

Polkadot là gì ? Web 3.0 là gì ?

Polkdadot là một cấu trúc trao đổi và chuyển đổi của hỗn hợp nhiều chuỗi chain mà cho phép tuỳ biến nhiều chuỗi side-chains kết nối vào những blochchains công khai.

Giao thức (protocol) này được tạo ra bởi đồng sáng lập của Ethereum là Gavin Wood.

 

Trong khi phát triển Ethereum và phát triển đặc trưng của ETH 2.0 mà bao gồm sharding, Giáo sư Wood và cộng sự đã bắt đầu nghĩ về khung sharding mà một blockchain sẽ phải đối mặt. Từ khái niệm đầu tiên cho đến white paper đã làm ông mất 4 tháng để nghĩ ra một hình dung về hình mẫu hỗn hợp nhiều chain, chính là giao thức polkadot. Wood công khai White paper của  Polkadot vào 14-11-2016.

Công nghệ xung quanh Polkdadot được thiết lập giúp hỗ trợ các web phi tập trung. một khái niệm tiên phong bởi Tiến sĩ Wood và được nói tắt là Web 3.0. Một cải tiến mới theo sau Polkadot là Substrate, một framework để xây dựng blockchain một cách hiệu quả hơn; và “canary” Kusama network một dự án độc lập của Polkadot nhưng được khởi chạy sớm, sử dụng cùng phiên bản phần mềm chưa chỉnh sửa như một nền tảng chứng minh cho công nghệ tiên tiến.

 

Xin chào! Mình là Tín - admin của Tinanpha.com, nơi đây mình chia sẻ những kiến thức về Y khoa, Công nghệ và nhiều thứ khác nữa.

Related posts