Site icon Tinanpha

Một số bệnh lí hô hấp thường gặp

Một số bệnh lí hô hấp thường gặp

Asthma: hen (suyễn)
Emphysema: khí phế thủng
COPD: chronic obstructive pulmonary disease- bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính
Chylothorax: tràn dịch dưỡng trấp(chảy dịch lymph vào khoang màng phổi)
Bronchitis: viêm phế quản
Bronchiolitis: viêm tiểu phế quản(chỉ gặp ở trẻ dưới 24 tháng thôi nha mọi người)
Laryngitis: viêm thanh quản
Pharyngitis: viêm họng
Pleural effusion: tràn dịch màng phổi
Pneumothorax: tràn khí màng phổi(tension pneumothorax: tràn khi áp lực- tức là TK có đẩy lệch trung thất về bên đối diện)
Hemoptysis: ho ra máu(khái huyết)
Pneumonia: viêm phổi
Pulmonary fibrosis: xơ hóa phổi
Miliary tuberculosis: lao kê
Bronchiectasis: giãn phế quản

Exit mobile version